ZD Instrument Co.

(Jiangyan Zhengda Scientific Education Instrument & Equipment factory)

No.4 building, Luotang Road, Jiangyan,

Jiangsu province, 225500, CHINA

Tel: 86 - 523 - 88299158, 88299159, 85895005

Fax: 86 - 523 - 88299156, 88272807

E-mail:

gth@zdinstrument.com

sales@zdinstrument.com

 

ZD Instrument Co. No.4 building, Luotang Road, Jiangyan, Jiangsu province, 225500, CHINA
Tel: 86 - 523 - 88299158, 88299159, 85895005 Fax: 86 - 523 - 88299156, 88272807